509 335 472

Usługi neurologiczne

a) porada / konsultacja neurologiczna: 120 zł

W zakres porady / konsultacji wchodzą: przeprowadzenie wywiadu lekarskiego z pacjentem, badanie neurologiczne, analiza dostępnej dokumentacji medycznej, propozycja badań diagnostycznych i konsultacji, informacja o rozpoznaniu wstępnym lub ostatecznym, wypisanie recepty, wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy/nauki, odpowiedzi na pytania pacjenta dotyczące jednostki chorobowej, możliwości leczenia, rokowania.

b) neurologiczna wizyta domowa: na terenie Lublina – 170 PLN, poza miastem – cena do uzgodnienia.

Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny – Ireneusz Olesiński • Lublin, ul. Seweryna Sierpińskiego 58b • tel. 509 335 472